B. Chuyển dữ liệu Number thành Text :

1. Khi bạn có một Data bao gồm d ữ liệu kiểu Text và kiểu Number như hình 319, một cách thông thường để b ạn chuyển đổi những dữ liệu kiểu số thành Text là :- Vào Format Cell sẽ có hộp thoại như hình 320
- Trong hộp Category, chọn Text
- Các dữ liệu kiểu Number sẽ chuyển thành Text. Tuy vậy, chúng vẫn khác với những dữ liệu kiểu Text đã được định dạng từ trước. Khi bạn chuyển dãy dữ liệu kiểu Text vừa Format xong trở lại kiểu Number, thì những ô Text ban đầu vẫn giữ nguyên kiểu dữ liệu Text không thay đổi2. Bạn có thể ch ọn Cell chứa Text . Nhấn F2 để thực hiện chế độ Edit Cell . Khi nhấn F2 xong, bạn se thấy con trỏ n ằm ngay trong Cell. Nh ấn phím Home để đưa vị trí con trỏ về vị trí bắt đầu của Cell. Gõ dấu (‘) để chuyển dữ liệu số thành Text. Xong, nh ấn Enter để di chuyểnsang các Cel bên cạnh. Tuy nhiên, việc làm này không được sử dụng nếu phải thực hiện trên nhiều Cell cần chuyển đổi

3. Cách mới và tốt hơn cả là :

Chọn tất cả Data trong cột. Từ Menu, chọn Data – Text to Column. Bước đầu tiên của hộp thoại Wizard, bạn chọn Fixed Width như hình vẽBước 2, có thể có đường vẽ dọc trong Data Preview như hình 322 . Nếu có, bạn có thể bỏ nó đi bằng cách Double Click vào đường kẻ nàyBước 3 của Wizard, tại Column Data Format, bạn chọn Text như hình 323Sau khi bạn kết thúc bằng nhấn Finish, tất cả dữ liệu trong cột sẽ được chuyển thành dạng Text

Bạn không thể sử dụng nút AZ để Sort dữ liệu trong trường hợp này, bạn phải vào Menu Data – Sort. Sauk hi bạn nhấp OK, sẽ có hộp cảnh báo như hình 324. Bạn chọn Sort numbers and numbers stored as text separately4. Ngoài các cách trên, bạn có thể Insert một cột tạm và dung công thức sau để chuyễn đổi